Menu
RSS

logo

Dowództwo

DOWÓDCA

JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ

mł. bryg. mgr inż. SEBASTIAN KURŁOWICZ

 

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY

JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ

kpt. DANIEL KRAKUS