Menu
RSS

logo

Szkolenie doskonalące

Trenazer GRAGER 525 maja 2018 r. na terenie KP PSP w Łobzie zorganizowane zostało szkolenie z zakresu udoskonalania technik gaszenia pożarów wewnętrznych przez firmę FIRE-MAX Sp. z o.o.  Szkolenie odbyło się z wykorzystaniem mobilnego trenażera do symulacji pożarów „Fire Dragon 7000” firmy Drager. W szkoleniu uczestniczyli strażacy zawodowi oraz ochotnicy z terenu powiatu łobeskiego i drawskiego.

Trenażer nazywany „Mobilnym mieszkaniem wielokrotnego spalania” zasilany jest z zewnątrz propanem i pozwala na symulację różnego rodzaju scenariuszy pożarowych zbliżonych do tych panujących podczas prawdziwych akcji ratowniczo – gaśniczych.

Przed wejściem do trenażera przeprowadzone zostało szkolenie teoretyczne, podczas którego przypomniane zostały m.in.: zasady gaszenia pożarów wewnętrznych ze szczególnym naciskiem na sposoby przeciwdziałania powstaniu zjawiska Flashover; gaszenia pożarów instalacji gazowych; elementów zabudowy kuchennej oraz wyposażenia wnętrz. Zastosowanie trenażera miało na celu doskonalenie umiejętności strażaków w zakresie właściwego doboru taktyki gaszenia pożaru wewnątrz obiektu oraz nabycie odpowiednich nawyków gwarantujących bezpieczeństwo podczas rzeczywistych akcji gaśniczych. Ćwiczenia te umożliwiły:

  • praktyczne sprawdzenie umiejętności gaszenia pożarów wewnętrznych;
  • zapoznanie strażaków (szczególnie tych o mniejszym stażu) z sytuacją stresu związanego z działaniami w ograniczonej, zamkniętej przestrzeni, sposobami zachowania się w sytuacji podwyższonej temperatury powietrza, dużego zadymienia;
  • sprawdzenie reakcji strażaków na dynamicznie zmieniającą się sytuację pożarową.

Szkolenie to stanowiło pełnowartościowy element doskonalenia zawodowego.

Trenazer GRAGER 1Trenazer GRAGER 2Trenazer GRAGER 3Trenazer GRAGER 4Trenazer GRAGER 5Trenazer GRAGER 6

 

Opracowanie: mł. bryg. Jacek Dziurdz KP PSP Łobez.

Zdjęcia:  Nowy Tygodnik Łobeski.